хайх үгээ бичих

Гэмт хэрэг

Зөвшөөрөлгүй самар түүсэн этгээдүүдэд ял оноолоо

Түгээх

Зөвшөөрөлгүйгээр ховор ургамал, тэдгээрийн үр, эрхтэнийг түүсэн, худалдан авсан, худалдсан, хадгалсан гэмт хэрэг үйлдсэн нэр бүхий таван иргэнд хяналтын шатны шүүхээс тус бүр 5,4 сая төгрөгөөр торгох шийтгэл оноолоо.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 21.5 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасныг баримтлан, хэрэгт эд мөрийн баримтаар хураагдсан нийт 3.444.675 төгрөгийн зах зээлийн үнэлгээтэй, 1059,9 кг, 18 шуудай хуш модны самрыг хохирогч, иргэний нэхэмжлэгч Нийслэлийн байгаль орчны газарт шилжүүлэн өгч, шүүгдэгч тус бүрийн ойн санд учруулсан шууд хохирол нөхөн төлөгдсөнд тооцжээ.

Таны сэтгэгдэл

Your email address will not be published. Required fields are marked *