хайх үгээ бичих

Эдийн засаг

ВИДЕО: Зээлийн хүүг бууруулах нь эдийн засагт сөрөг нөлөөтэй

Түгээх

Монголбанк 2017 оны жилийн эцэст 176.6 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллажээ. Улмаар  хуримтлагдсан алдагдлын хэмжээг 2.8 их наяд төгрөгт хүргэж бууруулсан гэлээ. Түүнчлэн банкуудын зээлийн хүүг бууруулах чиглэлд ажиллаж байгаа ба зээлийн хүүд хязгаар тогтоох нь хүүг бууруулахгүй бөгөөд эдийн засагт сөрөг нөлөөтэй хэмээн мэдэгджээ.

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын захирал Б.Баярдаваа: 

Таны сэтгэгдэл

Your email address will not be published. Required fields are marked *